들리나요 - 태연 (Beethoven Virus OST)

posted on 15 Jul 2010 20:46 by meizhangza in TranslatedSong

곡   명 : 들리나요...
가수명 : 태연


조금만 아파도 눈물나요… 가슴이 소리쳐요…
โจกึมมัน นาพาโด นุนมุลราโย  คาซึมมี โซรีชยอโย
เจ็บปวดเพียงนิดเดียวก็ร้องไห้ออกมา  หัวใจของฉันกำลังร้องตะโกน

그대 앞을 그대 곁을 지나면…
คือแด อัพพึล คือแด กยอทชึล จีนามยอน
เมื่อต้องเดินผ่านหน้าเธอ  เดินผ่านข้างกายเธอไป

온통 세상이 그대인데… 그대만 그리는데
โอนทง เซซังงี คือแดอินเด  คือแดมัน คือรีนึนเด
ทั้งๆ ที่เธอคือโลกทั้งใบของฉัน  ทั้งๆ ที่ฉันคิดถึงเพียงแค่เธอเท่านั้น

그대 앞에선 숨을 죽여요
คือแด อัพเพซอน ซุมมึล จุกกยอโย
แต่ฉันก็ตายทั้งเป็นเพื่อต้องซ่อนมันไว้เวลาอยู่ต่อหน้าเธอ

 

내게 그대가 인연이 아닌 것처럼… 그저 스치는 순간인 것처럼…
แนเก คือแดกา อินยอนนี อานิน กอช ชอรอม  คือจอ ซิชีนึน ซุนกันนิน กอช ชอรอม
เหมือนกับว่าฉันกับเธอไม่ใช่เนื้อคู่ของกันและกัน  เหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาที่ดำเนินไป  ขณะที่เธอมองผ่านฉันไป

쉽게 날 지나치는 그대 곁에… 또 다가가 한 걸음조차 채 뗄 수 없을지라도
ชวิบเก นัล จีนาชีนึน คือแด กยอทเท  โต ทากากา ฮันกอรึมโจชา แช แตล ซู ออบซึลจีราโด
เธอที่เดินผ่านฉันไปได้อย่างง่ายดาย  ต่อให้ก้าวเข้าไปใกล้เธออีก  ฉันก็คงไม่อาจถอยห่างออกมาได้อีกแล้ว

 


※ 서성이게 해… 눈물짓게 해..  바보처럼 아이처럼
ซอซองงีเก แฮ นุมมุลจิชเกแฮ  พาโบชอรอม อาอีชอรอม
ฉันเดินไปอย่างช้าๆ  น้ำตาไหลออกมา เหมือนคนโง่เง่า  เหมือนเด็กๆ

차라리 그냥 웃어버려
ชารารี คือนยัง อุซซอบอรยอ
แต่มันก็ยังดีกว่าทำแค่ยิ้มรับมัน

점점 다가 설수록  자꾸 겁이 나지만
จอมจอม ทากา ซอลซูโรก  จากู คอบี นาจีมัน
ยิ่งก้าวเข้าไปหาเธออีกก้าว ก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเรื่อยๆ

이 사랑은 멈출 수가 없나봐…
อีซารังงึน มอมชุล ซูกา ออบนาบวา
ดูท่าจะหยุดความรักนี้ไม่ได้เสียแล้ว

 


왜 내 사랑만 더딘거죠… 내 사랑만 힘들죠…
แว แน ซารังมัน ทอดินกอจโย  แน ซารังมัน ฮิมดึลจโย
ทำไม ถึงมีแค่รักของฉันที่ดูจะสายเกินไป แค่รักของฉันที่ยากลำบาก

그대 앞에 그대 곁에 있어도
คือแด อัพเพ คือแด กยอทเท อิซซอโด
แม้จะอยู่ต่อหน้าเธอ  หรืออยู่ข้างๆ เธอก็ตาม

온통 세상이 그대인데… 그대만 보이는데
โอนทง เซซังงี คือแดอินเด  คือแดมัน โบอีนึนเด
ทั้งๆ ที่เธอคือโลกทั้งใบของฉัน ในสายตาฉันมองเห็นแค่เธอเท่านั้น

그대 앞에선 난 먼 곳만 봐요…
คือแด อัพเพซอน นัน มอน กซมัน บวาโย
แต่ก็ทำได้แต่มองเธอตรงหน้าจากที่ไกลๆ

 


내게 그대가 꼭 마지막 인 것처럼   내게 마지막 순간인 것처럼
แนเก คือแดกา กก มาจีมัก อิน กอช ชอรอม  แนเก มาจีมัก ซุนกันนิน กอซ ชอรอม
ราวกับเธอคือรักครั้งสุดท้ายของฉัน ราวกับว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของฉัน

쉽게 날 지나치는 그대 곁에… 또 다가가 한 걸음조차 채 뗄 수 없을지라도
ชวิบเก นัล จีนาชีนึน คือแด กยอทเท  โต ทากากา ฮันกอรึมโจชา แช แตล ซู ออบซึลจีราโด
เธอที่เดินผ่านฉันไปได้อย่างง่ายดาย ต่อให้ก้าวเข้าไปใกล้เธออีก  ฉันก็คงไม่อาจถอยห่างออกมาได้อีกแล้ว

Repeat ※

먼 발치서 나 잠시라도…
มอน พัลชีซอ นา ชัมชีราโด
ฉันถอยห่างออกมาจากเธอ มาอยู่ไกลๆ  แม้แค่ชั่วครู่

그대 바라볼 수 있어도…그게 사랑이죠…
คือแด พาราโบล ซู อิซซอโด  คือเก ซารังงีจโย
ฉันสามารถมองเห็นเธอได้  นั่นแหละ  ความรักของฉัน

혹시 이 기다림이 이 그리움이
ฮกชี อี คีดาริมมี  อี คือรีอุมมี
ในบางครั้งที่ การรอคอยนี้  ความคิดถึงนี้

닿을 때면 들릴 때면 차라리 모른 척 해줘요
 ทาอึล แตมยอน  ทึลริล แตมยอน ชารารี โมรึน ชอก แฮจวอโย
ถ้ามันเปิดเผยออกมา  หรือเธอได้ยินมัน  ได้โปรดแกล้งทำเป็นไม่รู้เถอะนะ

그대에게 갈수록 자꾸 겁이 나지만
คือแดเอเก คัลซูโรก  จากู คอบี นาจีมัน
ยิ่งเข้าไปหาเธอมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเรื่อยๆ

이 사랑은 멈출 수가 없네요
อีซารังงึน มอมชุล ซูกา ออมเนโย
ความรักครั้งนี้ฉันคงหยุดมันไม่ได้อีกแล้ว

Comment

Comment:

Tweet

Twitter Updates

    follow me on Twitter